Home Frans Ruigrok Fondsenwerving Bestuur/Contact Subsidie-aanvraag

webmaster : Jan van der Nagel

Wie was Frans Ruigrok ?


Frans is in de oorlog, als helft van een tweeling en vijfde in een gezin met later 7 kinderen, geboren in De Lier. Vooral de eerste jarenwaren Frans en tweelingbroer Freek moeilijk van elkaar te onderscheiden en bleken uiterst sterk met elkaar verbonden. Zelfs brabbelden ze met elkaar een eigen taal.


Als jonge jongens waren Frans en Freek al bezig met het fokken van konijnen en de handel in oud ijzer. Er móest tenslotte regelmatig een baal shag aangeschaft kunnen worden. Soms liep die handel danig uit de hand. De konijnen bleken de houten raamlijsten, die opgestapeld waren om hokken te vormen, kapot te hebben geknaagd. Kort hierna verkochten de gebroeders de bouten en moeren van de ketel in de tuinderij, die op dat moment in revisie was. Hard werken was voor hen al vroeg noodzakelijk. Zelfs toen  Frans als motor-ordonance zijn dienstplicht vervulde, maakte hij geregeld een omweg langs huis om een handje te kunnen toesteken.


Frans deelde met Freek zijn  portemonnee, zijn vrienden, zijn baal zware shag en zijn leesbril. Later, nadat zijn moeder ging "aanleunen", woonden de  broers samen op hun tuindersbedrijf in Naaldwijk. Met Freek heeft hij vanaf 1968  tot februari 2007 zéér succesvol druiven, tomaten, paprika’s, sla en coniferen gekweekt.
In de tachtiger jaren, na de verhuizing van hun moeder, verschoof Frans’ werkterrein wat meer naar het huishouden. Later ging het tuinwerk hem moeilijker af a.g.v. diverse lichamelijke ongemakken: Zo had Frans zijn enkel gebroken bij een sprong vanaf een kinderklimrek en kreeg in een later stadium bovendien reumatische klachten.

 

Frans zal in ieders herinnering ook voortleven als een sociale figuur. Samen met Freek maakte hij deel uit van een hechte vriendenclub. De kroeg stond in dit verband centraal en in het weekend gingen de mannen erop uit om te dansen.
Frans was onder zijn vrienden een gezien man, die kon schaterlachen, dat de dakpannen ervan klapperden. Een écht open karakter had hij zeker niet. Slechts zeer weinig mensen nam Frans wel eens in vertrouwen.
Liefhebberijen en hobby’s waren met name die, waarbij je ook die ànder tegenkwam. Hij was een geziene stamgast in het café… en nog wel een, die klaverjassen kon.


De militaire diensttijd was dé tijd van zijn leven; toen ontplooide hij zich als het ware als “een man van de wereld”. Ook was Frans dol op voetbal; het meest was hij toch begaan met zijn eigen “cluppie” Westlandia. Hier was hij zowel een fanatiek supporter als een sponsor, maar tevens een vrijwilliger, die zich vele jaren verdienstelijk heeft gemaakt.
Zijn grootste passie van de laatste jaren was zonder twijfel het Smartlappenkoor-Maassluis. Frans was met recht trots hiervan deel uit te maken en straalde als er weer een optreden was. Het hele repertoire kende hij uit het blote hoofd. Veel vreugde heeft het hem gegeven en…. belangrijker nog, tientallen nieuwe vrienden en vriendinnen.


Na de verkoop van de tuin in 2007 had Frans geen wilde plannen, …zo was hij niet. Maar hij had wél hoge verwachtingen van de tijd die komen ging en hoopte het zeker qua werken wat rustiger aan te kunnen doen.
Hoe anders kan het toch lopen! De onderzoeken naar zijn toen nog sluimerende ziekte bepaalden zijn leven in 2007. De periode waarin hij daarna chemotherapie onderging en een maagoperatie werd uitgevoerd heeft hij bewonderenswaardig en als een man gedragen; hij bleef vol goede moed. Gebroken was hij, toen hem uiteindelijk gezegd werd, dat de ziekte weer terug was.


Hij voelde zich gesteund door de hulp en aandacht van familie, vrienden en met name het Smartlappenkoor-Maassluis (thans Waterwegkoor). Zijn sterke verbondenheid met dit Koor heeft hij, kort voor zijn overlijden, in volle overtuiging willen tonen door het doen van een schenking. Frans overleed, 64 jaar oud, op 5 augustus 2008.


Familie R.F. de la Vieter en B. de la Vieter-Ruigrok