Home Frans Ruigrok Fondsenwerving Bestuur/Contact Subsidie-aanvraag

webmaster : Jan van der Nagel

Welkom bij de Frans Ruigrok Foundation  


De Frans Ruigrok Foundation heeft als doel, optredens van het Waterwegkoor-Maassluis voor instellingen financieël mogelijk te maken.


Daartoe zal de Frans Ruigrok Foundation geldmiddelen genereren, zodat optredens vanuit deze stichting betaald kunnen worden.


Zorgcentra en vergelijkbare instellingen - die zelf niet de middelen hebben deze optredens te bekostigen - kunnen hiervoor nu subsidie aanvragen bij de Foundation.

 

 Aanbeveling


  "Een foundation oprichten doe je niet zomaar op een maandagnamiddag, hiervoor moet volgens mij altijd een   reden zijn.

  Vanaf de oprichting van ons koor (Waterwegkoor-Maassluis) in het jaar 2000, was Frans Ruigrok lid van ons   koor en hebben wij hem leren kennen als een zeer warm, beminnelijk mens, Frans stond ook altijd klaar voor   het koor.
  Des te groter was de schok om van hem te moeten horen dat er een ongeneeslijke ziekte was geconstateerd,   allerlei behandelingen en operaties mochten helaas niet helpen.
  Frans gaf ons te kennen dat de kanker de baas werd over z’n lichaam en overleed op 5 augustus 2008.

  Nog tijdens z’n leven heeft Frans een groot bedrag aan de koorvereniging geschonken met het verzoek hier

  iets zinnigs mee te doen.
  Gelukkig hebben wij Frans nog kunnen mededelen dat wij een Foundation gaan oprichten met het doel,   optredens voor voornamelijk zorgcentra te verzorgen, centra die zelf niet de middelen hebben deze optredens   te bekostigen en welke vanuit de financiële positie van de Foundation zullen worden bekostigd.
  Frans vond deze uiting geweldig en was ook vereerd dat we deze Foundation naar hem hebben vernoemd:"de   Frans Ruigrok Foundation" , gelukkig met goedkeuring van Frans en zijn familie.

  De Frans Ruigrok Foundation zal geldmiddelen gaan genereren opdat optredens vanuit deze stichting betaald   kunnen worden.
  Het enthousiasme wat dagelijks m.b.t. de foundation wordt ondervonden is werkelijk ongekend, doch na dit   begin is er meer nodig.
  Daarom bevelen wij de Frans Ruigrok Foundation van harte bij u aan, zekerheden rond de foundation zijn   gewaarborgd, notariële aktes zijn opgemaakt en het onafhankelijke bestuur inmiddels geïnstalleerd"


  Hans de Jong
  Ex voorzitter
  Smartlappenkoor Maassluis

  Nu : Waterwegkoor-Maassluis

Ook in 2018 werd er weer een KERSTKAARTEN-BEZORGACTIE verzorgd

door de leden van Waterwegkoor-Maassluis