Home Frans Ruigrok Fondsenwerving Bestuur/Contact Subsidie-aanvraag

webmaster : Jan van der Nagel

sorteren van de post door koorleden

Kerstpost 2016

Onze postzegels zijn ook opgenomen in de catalogus van stadspost postzegelverzamelaars …

bekijk hier de registratie

Ook dit jaar hebben de leden van Waterwegkoor Maassluis vol enthousiasme de kerstpost

voor Maassluis en Maasland weer bijééngebracht, gesorteerd en bezorgd. Bijzonder gezellig was de sorteeravond. Een voorbeeld van saamhorigheid.


De volledige opbrengst is ook dit jaar weer voor de Frans Ruigrok Foundation.

Een geweldig bedrag werd overgedragen aan Johan van der Wel, de penningmeester van het FRF, Deze bedankte alle vrijwilligers voor hun medewerking en allen kregen een presentje wat beschikbaar gesteld was door Mediq-Combicare. Waarvoor onze hartelijk dank.